Ubezpieczenie mieszkania

Przedmiot ubezpieczenia

Ochrona dorobku życia:

  • wyposażenie mieszkań (meble, odzież, sprzęt audiowizualny, elektroniczny i komputerowy, gotówka, papiery wartościowe, biżuteria),
  • stałe elementy mieszkania (m.in. meblościanki, powłoki malarskie, wykładziny podłogowe i ścienne) oraz szyby okienne i drzwiowe,
  • odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego i jego bliskich.

Zakres ubezpieczenia

Zakres ochrony mienia ubezpieczonego dot. szkód powstałych w wyniku:

  • pożaru i innych zdarzeń losowych (zalania, powodzi, zapadania i osuwania się ziemi, wybuchu, huraganu, uderzenia pioruna),
  • kradzieży z włamaniem i rozboju w tym kradzieży mienia znajdujądcego się w piwnicy, na strychu, w garażu.

Kompleksowa ochrona

Chroniony jest nie tylko majątek ubezpieczonego, ale także majątek sąsiadów na wypadek szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego oraz osoby wspólnie z nim zamieszkujące.

Zalety

  • wygoda, wszelkie formalności załatwia się w SKOK-u,
  • niska roczna składka ubezpieczeniowa.

Warianty ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia mienia oraz wysokość składki zależy od wybranego wariantu ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się już od następnego dnia po podpisaniu wniosku- deklaracji zgody na przystąpienie do ubezpieczenia i opłaceniu składki.