Informacja pośrednika ubezpieczeniowego

AKTUALNOŚCI

2020-03-18

Zmiana funkcjonowania oddziałów w związku z epidemią

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w trosce o zdrowie Państwa oraz naszych pracowników podjęliśmy decyzję o zmianie zasad funkcjonowania naszych oddziałów. Od 19 marca do odwołania oddziały będą pracowały w godzinach 9.00-15.30. Informacje o pracy poszczególnych placówek znajdą Państwo tutaj .

OFERTA

ZNAJDŹ ODDZIAŁ

Szybka decyzja kredytowa
Partnerzy SKOK

Informacja pośrednika ubezpieczeniowego

 

INFORMACJA POŚREDNIKA

 

UBEZPIECZENIOWEGO

 

sporządzona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. 2014 poz. 1450)

 

Agent ubezpieczeniowy

Zachodniopomorska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa (dalej SKOK) z siedzibą
w Szczecinie, ul. Czorsztyńska 17

 

Nr wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych

11131376/A

 

Sposób sprawdzenia wpisu do rejestru

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji i z tego rejestru (Dz.U. z 2018 poz. 2467) informację o wpisie do rejestru można uzyskać w następujący sposób:

  • skierowanie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o udzielenie informacji z rejestru, składanego ustnie lub pisemnie, w szczególności w formie elektronicznej lub telefonicznie,

  • uzyskanie dostępu do informacji na wydzielonym stanowisku komputerowym w godzinach pracy Komisji Nadzoru Finansowego,

  • wejście na oficjalną stronę internetową Komisji Nadzoru Finansowego; Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych dostępny jest pod adresem: https://au.knf.gov.pl/Au_online

 

Sposób wykonywania czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego

SKOK wykonuje czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego przy pomocy etatowych pracowników spełniających wymagania określone w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. 2014 poz. 1450), wpisanych do rejestru agentów ubezpieczeniowych
i posiadających odpowiednie pełnomocnictwa upoważniające do działania w imieniu SKOK.

 

Informacja o współpracy z zakładami ubezpieczeń

SKOK działa na rzecz zakładu ubezpieczeń:

  • UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

 

Informacja o posiadanych udziałach

SKOK nie posiada akcji ani udziałów zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10 % głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników; żaden zakład ubezpieczeń nie posiada udziałów SKOK uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu SKOK

 

Obszar działania

Rzeczpospolita Polska


 

 

Zakres działalności agenta ubezpieczeniowego na rzecz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Dział I: ubezpieczenia na życie

Grupa ministerialna

Opis ubezpieczenia

Nazwa ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

1

Indywidualne ubezpieczenie na życie Pożyczkobiorców Zachodniopomorskiej SKOK

Zgon Ubezpieczonego

100 000 zł

5

Trwała i całkowita niezdolność do pracy albo Trwałe inwalidztwo

100 000 zł