AKTUALNOŚCI

2014-07-18

Informacja o zatwierdzeniu Prezesa Zarządu

Komunikat ze 194. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 1 października 2013 r.:

Komisja jednogłośnie zatwierdziła Panią Ilonę Kalinowską na stanowisku Prezesa Zarządu Zachodniopomorskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej.

OFERTA

ZNAJDŹ ODDZIAŁ

Szybka decyzja kredytowa
Partnerzy SKOK