W ramach IKS

W ramach IKS

Pożyczka w ramach IKS, maksymalna kwota pożyczki - sześciokrotność środków zgromadzonych  na IKS

Okres kredytowania do 36 miesięcy

 

 

 

Szczegóły dotyczące oferty w oddziałach