Sprzedaż Wierzytelności

AKTUALNOŚCI

2020-03-18

Zmiana funkcjonowania oddziałów w związku z epidemią

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w trosce o zdrowie Państwa oraz naszych pracowników podjęliśmy decyzję o zmianie zasad funkcjonowania naszych oddziałów. Od 19 marca do odwołania oddziały będą pracowały w godzinach 9.00-15.30. Informacje o pracy poszczególnych placówek znajdą Państwo tutaj .

OFERTA

ZNAJDŹ ODDZIAŁ

Szybka decyzja kredytowa
Partnerzy SKOK

Zaproszenie do składania ofert nabycia wierzytelności

 

Zachodniopomorska Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa zaprasza

zainteresowane podmioty do składania oświadczeń o zamiarze nabycia

wierzytelności. Do sprzedaży przeznaczony został pakiet złożony z szacunkowej

ilości 259 wierzytelności, na który składają się pożyczki udzielone osobom

fizycznym o szacunkowej wartości 2 468 500 zł. Szczegółowe zasady i tryb

sprzedaży wierzytelności zawarte są w „Warunkach pakietowej sprzedaży

wierzytelności Zachodniopomorskiej SKOK”. Podmioty zainteresowane wzięciem

udziału w procesie sprzedaży mogą zadawać Kasie pytania przesyłając je drogą

mailową na adres: cesjawierzytelnosci@zskok.pl

 

Warunki pakietowej sprzedaży wierzytelności

 

Porozumienie o zachowaniu poufności

 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

Oświadczenie partnera