KREDYT HIPOTECZNY

O KREDYCIE

Kredyt przeznaczony na zakup nieruchomości na rynku wtórnym dla wszystkich członków ZSKOK posiadających status Rzetelnego lub Solidnego Klienta oraz wystarczającą zdolność kredytową.

SZCZEGÓŁY

Okres kredytowania oraz warunki finansowania:

kwota kredytu: od 50 tys.zł do 300 tys.zł

okres kredytowania: od 60 do 180 miesięcy

opłata przygotowawcza: 0 zł

prowizja: 1%

oprocentowanie zmienne : 8,36% (WIBOR 3M* + Marża (2,5%) **)

*WIBOR 3M- 5,86% – WIBOR 3M ulega zmianie w cyklach 3-miesięcznych i przyjmuje się wartość z ostatniego dnia  miesiąca kończącego kwartał (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień) danego roku.

**Marża SKOK: 1%-2,5%.

Do dnia dostarczenia do ZSKOK prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz ZSKOK marżę podwyższa się o 0,90 punktu procentowego

FORMA ZABEZPIECZENIA KREDYTU

  • hipoteka umowna ustanowiona na nieruchomości mieszkalnej, na podstawie oświadczeń w trybie art. 95 Prawa bankowego, na kwotę stanowiącą 150% kwoty udzielonego kredytu hipotecznego;
  • cesja na ZSKOK praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia pożyczki, z zakresem ubezpieczenia obejmującym co najmniej szkody wywołane ogniem i innym zdarzeniem losowym, na minimalną sumę ubezpieczenia równą całkowitej kwocie pożyczki, zawartą towarzystwem ubezpieczeniowym akceptowanym przez ZSKOK;
  • cesja na SKOK praw z polisy ubezpieczeniowej na życie Pożyczkobiorcy, z zakresem ubezpieczenia obejmującym co najmniej śmierć ubezpieczonego na minimalną sumę ubezpieczenia równą całkowitej kwocie pożyczki, zawartą z towarzystwem ubezpieczeniowym akceptowanym przez ZSKOK.
  • poziom wskaźnika LtV (maksymalny poziomu relacji wartości kredytu zabezpieczonego hipotecznie do wartości nieruchomości stanowiącej jego zabezpieczenie)  w momencie udzielenia kredytu oraz całym okresie kredytowania nie może przekroczyć 80%.
  • dopuszcza się udzielnie kredytu hipotecznego członkowi o statusie Pozostały pod warunkiem ,że relacja wartości ekspozycji kredytowej do wartości nieruchomości mieszkalnej przyjmowanej, jako zabezpieczenie na moment powstania tej ekspozycji (pierwotne LtV), będzie nie wyższa niż 60%.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 8,97%

 

Przykład reprezentatywny dla Kredytu Hipotecznego dla członków Kasy – uwzględniający następujące założenia całkowita kwota kredytu (kwota do wypłaty) – 297 000 zł, kwota kredytu wraz z kredytowanymi kosztami 299 970 zł; oprocentowanie zmienne 8,36%*, całkowity koszt kredytu 232 335,81 zł (w tym: prowizja 2 970 zł, ubezpieczenie na życie 1 rok 1 199,88 zł; ubezpieczenie nieruchomości 1 rok 449,96 zł, odsetki 227 715,97 zł), całkowita kwota do zapłaty 532 305,81 zł. Kredyt jest rozłożony na 180 miesięcznych rat płatnych 14 dnia miesiąca, w tym 179 rat równych po 2 931,58 zł i ostatnia rata 2 933,15 zł. Kalkulacja dokonana na dzień 14.05.2024. Spłata pierwszej raty 14.06.2024


* oprocentowanie zmienne obliczane na podstawie wskaźnika referencyjnego (WIBOR 3M opracowywanego i publikowanego przez GPW Benchmark S.A.) i stałej marży: 5,86% + marża 2,5%

 

 

 

Close Menu