KREDYT HIPOTECZNY

O KREDYCIE

Kredyt przeznaczony na zakup nieruchomości na rynku wtórnym dla wszystkich członków ZSKOK posiadających status Rzetelnego lub Solidnego Klienta oraz wystarczającą zdolność kredytową.

SZCZEGÓŁY

Okres kredytowania oraz warunki finansowania:

kwota kredytu: od 50 tys.zł do 300 tys.zł

okres kredytowania: od 60 do 180 miesięcy

opłata przygotowawcza: 0 zł

prowizja: 1%

oprocentowanie zmienne : 8,50% (WIBOR 3M* + Marża (1,17%) **)

*WIBOR 3M- 7,33% – WIBOR 3M ulega zmianie w cyklach 3-miesięcznych i przyjmuje się wartość z ostatniego dnia  miesiąca kończącego kwartał (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień) danego roku.

**Marża SKOK: 0,5%-1,5%.

Do dnia dostarczenia do ZSKOK prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz ZSKOK marżę podwyższa się o 0,90 punktu procentowego

FORMA ZABEZPIECZENIA KREDYTU

  • hipoteka umowna ustanowiona na nieruchomości mieszkalnej, na podstawie oświadczeń w trybie art. 95 Prawa bankowego, na kwotę stanowiącą 150% kwoty udzielonego kredytu hipotecznego;
  • cesja na ZSKOK praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia pożyczki, z zakresem ubezpieczenia obejmującym co najmniej szkody wywołane ogniem i innym zdarzeniem losowym, na minimalną sumę ubezpieczenia równą całkowitej kwocie pożyczki, zawartą towarzystwem ubezpieczeniowym akceptowanym przez ZSKOK;
  • cesja na SKOK praw z polisy ubezpieczeniowej na życie Pożyczkobiorcy, z zakresem ubezpieczenia obejmującym co najmniej śmierć ubezpieczonego na minimalną sumę ubezpieczenia równą całkowitej kwocie pożyczki, zawartą z towarzystwem ubezpieczeniowym akceptowanym przez ZSKOK.
  • poziom wskaźnika LtV (maksymalny poziomu relacji wartości kredytu zabezpieczonego hipotecznie do wartości nieruchomości stanowiącej jego zabezpieczenie)  w momencie udzielenia kredytu oraz całym okresie kredytowania nie może przekroczyć 80%.
  • dopuszcza się udzielnie kredytu hipotecznego członkowi o statusie Pozostały pod warunkiem ,że relacja wartości ekspozycji kredytowej do wartości nieruchomości mieszkalnej przyjmowanej, jako zabezpieczenie na moment powstania tej ekspozycji (pierwotne LtV), będzie nie wyższa niż 60%.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,11%

Całkowita kwota kredytu: 200 000 zł, całkowita kwota do zapłaty: 359 990,71 zł, oprocentowanie zmienne 8,5%*, całkowity koszt kredytu 159990,71 zł (w tym: prowizja 2000 zł, ubezpieczenie na życie 1 rok 800 zł; ubezpieczenie nieruchomości 1 rok 200 zł, odsetki 156990,71 zł),  okres kredytowania: 180 miesięcy, 179 miesięcznych rat równych po 1999,94 zł, ostatnia rata: 2001,45 zł.

Kalkulacja została dokonana na dzień 7.10.2022 roku. Data spłaty pierwszej raty 7.11.2022 roku.

* WIBOR 3M (7,33%) + Marża SKOK (1,17%)

Close Menu