Zarząd Zachodniopomorskiej SKOK składa serdeczne podziękowania wszystkim członkom Kasy, którzy w dniach od 5 maja do 12 maja 2023 roku wzięli udział w Zebraniach Grup Członkowskich.   

Zamknięcie oddziału w Głogowie

Informujemy, że oddział Kasy w Głogowie zakończył działalność z dniem 24 marca 2023 roku.

Klientów zapraszamy do oddziału : Jakubów Szyb SG tel. 76 748-49-58. Adresy pozostałych placówek w zakładce ODDZIAŁY

Kontakt do centrali w Szczecinie: tel. 91 441 23 50 lub 91 441 23 63 adres e-mail : zskok@zskok.pl

Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Zaproszenie do składania ofert nabycia wierzytelności

Zachodniopomorska Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa zaprasza zainteresowane podmioty do składania oświadczeń o zamiarze nabycia wierzytelności.
Do sprzedaży przeznaczony został pakiet złożony z szacunkowej ilości 250 wierzytelności, na który składają się pożyczki udzielone osobom fizycznym o szacunkowej wartości 2 500 000,00  zł.
Szczegółowe zasady i tryb sprzedaży wierzytelności zawarte są w „Warunkach pakietowej sprzedaży wierzytelności Zachodniopomorskiej SKOK”.  
Podmioty zainteresowane wzięciem udziału w procesie sprzedaży mogą zadawać Kasie pytania przesyłając je drogą mailową na adres: cesjawierzytelnosci@zskok.pl

Informujemy, że zmienił się adres siedziby oddziału w Świdwinie.

Nowy adres: ul. 3 Marca 53.

Serdecznie zapraszamy

Informujemy, że zmienił się adres siedziby oddziału w Trzebiatowie.

Nowy adres: ul. Wojska Polskiego 23.

Serdecznie zapraszamy

Close Menu