ROR- rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy to wielofunkcyjne konto osobiste. Gromadzone na tym rachunku środki pieniężne z tytułu wynagrodzeń, premii, emerytur, rent czy oszczędności są bezpieczne, łatwo dostępne.

Dzięki rachunkowi ROR:

  • dokonujesz płatności,
  • masz możliwość skorzystania z linii pożyczkowej,
  • masz stały dostęp do swoich środków.
  • Opłata za prowadzenie rachunku wynosi 4,00zł

Oprocentowanie w skali roku: 0,05 %.
Kapitalizacja odsetek roczna (kalendarzowa).

Linia pożyczkowa w ROR

Linia pożyczkowa w ROR może zostać przyznana po upływie 6 miesięcy, w trakcie których konto było zasilane regularnymi wpływami.

Wysokość  ustala się na poziomie sześciokrotnych miesięcznych regularnych wpływów.

Prowizja za postawienie do dyspozycji oraz odnowienie linii pobierana jest w wysokości określonej w „Tabeli opłat i prowizji” obowiązującej w dniu zawarcia lub odnowienia umowy.
Oprocentowanie linii pożyczkowej wynosi 7,2%.  

IKS Standard

Konto przeznaczone jest dla Członków Kasy gromadzących na nim wyłącznie obowiązkowe comiesięczne wpłaty.

Prowadzone są w celu gromadzenia oszczędności Członków kasy, w formie obowiązkowych wpłat.

Oprocentowanie zmienne, aktualnie 0,5 % w skali roku

Comiesięczne wpłaty w wysokości: 2% wynagrodzenia brutto lub stała składka w wysokości 25 zł.

Kapitalizacja odsetek roczna (kalendarzowa).

Rachunki a'vista

Zalety

  • wpłata i wypłata na życzenie
  • oprocentowanie 0,5 % w skali roku
Close Menu