POŻYCZKA HIPOTECZNA

O POŻYCZCE

Pożyczka przeznaczona jest dla wszystkich członków ZSKOK posiadających status Rzetelnego lub Solidnego Klienta oraz wystarczającą zdolność kredytową.

SZCZEGÓŁY

Okres kredytowania oraz warunki finansowania:

kwota pożyczki: od 50 tys.zł do 150 tys.zł

okres kredytowania: od 60 do 180 miesięcy

opłata przygotowawcza: 0 zł

prowizja: 1%

oprocentowanie zmienne : 7,74% (WIBOR 3M* +Marża (1,35%)**)

*WIBOR 3M- 6,39% – WIBOR 3M ulega zmianie w cyklach 3-miesięcznych i przyjmuje się wartość z ostatniego dnia  miesiąca kończącego kwartał (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień) danego roku.

**Marża SKOK wynosi od 1% do 2,% i jest stała przez cały okres kredytowania..

Do dnia dostarczenia do ZSKOK prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz ZSKOK marżę podwyższa się o 0,90 punktu procentowego

FORMA ZABEZPIECZENIA POŻYCZKI

  • hipoteka umowna ustanowiona na nieruchomości mieszkalnej, na podstawie oświadczeń w trybie art. 95 Prawa bankowego, na kwotę stanowiącą 200% kwoty udzielonej pożyczki hipotecznej;
  • cesja na ZSKOK praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia pożyczki, z zakresem ubezpieczenia obejmującym co najmniej szkody wywołane ogniem i innym zdarzeniem losowym, na minimalną sumę ubezpieczenia równą całkowitej kwocie pożyczki, zawartą towarzystwem ubezpieczeniowym akceptowanym przez ZSKOK;
  • cesja na SKOK praw z polisy ubezpieczeniowej na życie Pożyczkobiorcy, z zakresem ubezpieczenia obejmującym co najmniej śmierć ubezpieczonego na minimalną sumę ubezpieczenia równą całkowitej kwocie pożyczki, zawartą z towarzystwem ubezpieczeniowym akceptowanym przez ZSKOK.
  • poziom wskaźnika LtV (maksymalny poziomu relacji wartości pożyczki zabezpieczonej hipotecznie do wartości nieruchomości stanowiącej jej zabezpieczenie)  w momencie udzielenia pożyczki oraz całym okresie kredytowania nie może przekroczyć 60 %.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 8,30%

 

Przykład reprezentatywny dla Pożyczki Hipotecznej dla członków Kasy – uwzględniający następujące założenia: całkowita kwota pożyczki (kwota do wypłaty) – 140 000 zł, kwota pożyczki wraz z kredytowanymi kosztami (prowizja) 141 400 zł; oprocentowanie zmienne 7,74%*,             całkowity koszt pożyczki 100 371,15 zł (w tym : prowizja 1400 zł, ubezpieczenie na życie 1 rok 600 zł; ubezpieczenie nieruchomości 1 rok 200 zł, odsetki 99 571,15 zł), całkowita kwota do zapłaty 240 371,15 zł. Pożyczka jest rozłożona na 180 miesięcznych rat płatnych 12 dnia miesiąca, w tym 179 rat równych po 1330,95 zł i ostatnia rata 1331,10 zł.

Kalkulacja dokonana na dzień 12.05.2022. Spłata pierwszej raty 12.05.2022

* WIBOR 3M (6,39%) + Marża SKOK (1,35%)

Close Menu