POŻYCZKA HIPOTECZNA

O POŻYCZCE

Pożyczka przeznaczona jest dla wszystkich członków ZSKOK posiadających status Rzetelnego lub Solidnego Klienta oraz wystarczającą zdolność kredytową.

SZCZEGÓŁY

Okres kredytowania oraz warunki finansowania:

kwota pożyczki: od 50 tys.zł do 150 tys.zł

okres kredytowania: od 60 do 180 miesięcy

opłata przygotowawcza: 50 zł

prowizja: 0%

oprocentowanie zmienne : 4,71% (WIBOR 3M* +Marża**)

*WIBOR 3M- 0,21% – WIBOR 3M ulega zmianie w cyklach 3-miesięcznych i przyjmuje się wartość z ostatniego dnia  miesiąca kończącego kwartał (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień) danego roku.

**Marża SKOK wynosi 4,5% przez cały okres kredytowania..

Do dnia dostarczenia do ZSKOK prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz ZSKOK marżę podwyższa się o 0,90 punktu procentowego

FORMA ZABEZPIECZENIA POŻYCZKI

  • hipoteka umowna ustanowiona na nieruchomości mieszkalnej, na podstawie oświadczeń w trybie art. 95 Prawa bankowego, na kwotę stanowiącą 200% kwoty udzielonej pożyczki hipotecznej;
  • cesja na ZSKOK praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia pożyczki, z zakresem ubezpieczenia obejmującym co najmniej szkody wywołane ogniem i innym zdarzeniem losowym, na minimalną sumę ubezpieczenia równą całkowitej kwocie pożyczki, zawartą towarzystwem ubezpieczeniowym akceptowanym przez ZSKOK;
  • cesja na SKOK praw z polisy ubezpieczeniowej na życie Pożyczkobiorcy, z zakresem ubezpieczenia obejmującym co najmniej śmierć ubezpieczonego na minimalną sumę ubezpieczenia równą całkowitej kwocie pożyczki, zawartą z towarzystwem ubezpieczeniowym akceptowanym przez ZSKOK.
  • poziom wskaźnika LtV (maksymalny poziomu relacji wartości pożyczki zabezpieczonej hipotecznie do wartości nieruchomości stanowiącej jej zabezpieczenie)  w momencie udzielenia pożyczki oraz całym okresie kredytowania nie może przekroczyć 60 %.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,89%

Całkowita kwota kredytu: 150 000 zł, całkowita kwota do zapłaty: 209 473,17 zł, oprocentowanie zmienne 4,71%*, całkowity koszt kredytu 60 273,17 zł (w tym: opłata przygotowawcza 50 zł, ubezpieczenie na życie 1 rok 600 zł; ubezpieczenie nieruchomości 1 rok 200 zł, odsetki 59473,17 zł ), okres kredytowania: 180 miesięcy, 179 miesięcznych rat równych po 1163,74 zł, ostatnia rata: 1163,71 zł.

Kalkulacja została dokonana na dzień 18.01.2021 roku. Data spłaty pierwszej raty 18.02.2021 roku.

* WIBOR 3M (0,21%) + Marża SKOK (4,5%)

Close Menu