POŻYCZKA HIPOTECZNA

O POŻYCZCE

Pożyczka przeznaczona jest dla wszystkich członków ZSKOK posiadających status Rzetelnego lub Solidnego Klienta oraz wystarczającą zdolność kredytową.

SZCZEGÓŁY

Okres kredytowania oraz warunki finansowania:

kwota pożyczki: od 50 tys.zł do 150 tys.zł

okres kredytowania: od 60 do 180 miesięcy

opłata przygotowawcza: 0 zł

prowizja: 1%

oprocentowanie zmienne : 4,54% (WIBOR 3M* +Marża**)

*WIBOR 3M- 2,54% – WIBOR 3M ulega zmianie w cyklach 3-miesięcznych i przyjmuje się wartość z ostatniego dnia  miesiąca kończącego kwartał (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień) danego roku.

**Marża SKOK wynosi od 2% do 2,5% i jest stała przez cały okres kredytowania..

Do dnia dostarczenia do ZSKOK prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz ZSKOK marżę podwyższa się o 0,90 punktu procentowego

FORMA ZABEZPIECZENIA POŻYCZKI

  • hipoteka umowna ustanowiona na nieruchomości mieszkalnej, na podstawie oświadczeń w trybie art. 95 Prawa bankowego, na kwotę stanowiącą 200% kwoty udzielonej pożyczki hipotecznej;
  • cesja na ZSKOK praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia pożyczki, z zakresem ubezpieczenia obejmującym co najmniej szkody wywołane ogniem i innym zdarzeniem losowym, na minimalną sumę ubezpieczenia równą całkowitej kwocie pożyczki, zawartą towarzystwem ubezpieczeniowym akceptowanym przez ZSKOK;
  • cesja na SKOK praw z polisy ubezpieczeniowej na życie Pożyczkobiorcy, z zakresem ubezpieczenia obejmującym co najmniej śmierć ubezpieczonego na minimalną sumę ubezpieczenia równą całkowitej kwocie pożyczki, zawartą z towarzystwem ubezpieczeniowym akceptowanym przez ZSKOK.
  • poziom wskaźnika LtV (maksymalny poziomu relacji wartości pożyczki zabezpieczonej hipotecznie do wartości nieruchomości stanowiącej jej zabezpieczenie)  w momencie udzielenia pożyczki oraz całym okresie kredytowania nie może przekroczyć 60 %.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 5,40%

 

Przykład reprezentatywny dla Pożyczki Hipotecznej dla członków Kasy – uwzględniający następujące założenia: całkowita kwota pożyczki (kwota do wypłaty) – 150 000 zł, kwota pożyczki wraz z kredytowanymi kosztami (prowizja) 151 500 zł; oprocentowanie zmienne 5,04%*,             całkowity koszt pożyczki 67 056,41 zł (w tym : prowizja 1500 zł, ubezpieczenie na życie 1 rok 600 zł; ubezpieczenie nieruchomości 1 rok 200 zł, odsetki 64 756,41 zł), całkowita kwota do zapłaty 217 056,41 zł. Pożyczka jest rozłożona na 180 miesięcznych rat płatnych 10 dnia miesiąca, w tym 179 rat równych po 1201,43 zł i ostatnia rata 1200,44 zł.

Kalkulacja dokonana na dzień 11.01.2022. Spłata pierwszej raty 10.02.2022

* WIBOR 3M (2,54%) + Marża SKOK (2,5%)

Close Menu