POŻYCZKA KORZYSTNY SKOK

O POŻYCZCE

Pożyczka przeznaczona jest dla wszystkich klientów, którzy pożyczką w ZSKOK chcą dokonać spłaty zobowiązań posiadanych w innych instytucjach finansowych.

SZCZEGÓŁY

Okres kredytowania oraz warunki finansowania:

okres kredytowania: od 37 do 144 miesięcy

opłata przygotowawcza: 20 zł

prowizja: 1%* – 7%**

oprocentowanie: 9,5%

* prowizja od kwoty przeznaczonej na spłatę zobowiązań w innych instytucjach finansowych
** prowizja od kwoty przeznaczonej na inne potrzeby pożyczkobiorcy (dodatkowa gotówka)

 

WARUNKI DODATKOWE

 

  • pożyczka przeznaczona jest na spłatę kredytów, pożyczek, debetów, zadłużeń na kartach kredytowych, itp., w których wnioskodawca występuje w charakterze kredytobiorcy lub współkredytobiorcy,

  • spłacie podlega tylko całkowite zadłużenie wnioskodawcy z tytułu wskazanych przez niego zobowiązań, udzielonych w PLN albo w walucie obcej,

  • wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty zawierające rachunek do spłaty kredytu, numer umowy kredytowej oraz aktualny stan salda zadłużenia,

  • kwota udzielonej pożyczki może przekraczać łączną wartość zakwalifikowanych do spłaty zobowiązań klienta oraz kosztów udzielenia pożyczki przez ZSKOK o dowolną kwotę.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10,20 %

 

Przykład reprezentatywny dla Pożyczki Korzystny SKOK (bez indywidualnego ubezpieczenia na życie, pożyczka przeznaczona na spłatę zobowiązań w innych instytucjach finansowych) dla członków Kasy – uwzględniający następujące założenia: całkowita kwota pożyczki (kwota do wypłaty) – 40 000 zł, kwota pożyczki wraz z kredytowanymi kosztami 40 424,24 zł; oprocentowanie stałe 9,5%, całkowity koszt pożyczki             22 729,14 zł (w tym: opłata przygotowawcza 20 zł, prowizja 404,24 zł, odsetki 22 729,14 zł), całkowita kwota do zapłaty 62 729,14 zł. Pożyczka jest rozłożona na 120 miesięcznych rat płatnych 10 dnia miesiąca, w tym 119 rat równych po 523,08 zł i ostatnia rata 482,67 zł. Kalkulacja dokonana na dzień 14.03.2022. Spłata pierwszej raty 10.04.2022.

 
 
Close Menu