POŻYCZKA KORZYSTNY SKOK

O POŻYCZCE

Pożyczka przeznaczona jest dla wszystkich klientów, którzy pożyczką w ZSKOK chcą dokonać spłaty zobowiązań posiadanych w innych instytucjach finansowych.

SZCZEGÓŁY

Okres kredytowania oraz warunki finansowania:

okres kredytowania: od 37 do 144 miesięcy

opłata przygotowawcza: 20 zł

prowizja:ustalana indywidualnie od 1% do 5%

oprocentowanie: 10%

WARUNKI DODATKOWE

  • pożyczka przeznaczona jest na spłatę kredytów, pożyczek, debetów, zadłużeń na kartach kredytowych, itp., w których wnioskodawca występuje w charakterze kredytobiorcy lub współkredytobiorcy,

  • spłacie podlega tylko całkowite zadłużenie wnioskodawcy z tytułu wskazanych przez niego zobowiązań, udzielonych w PLN albo w walucie obcej,

  • wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty zawierające rachunek do spłaty kredytu, numer umowy kredytowej oraz aktualny stan salda zadłużenia.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 11,29 %

 

Przykład reprezentatywny dla Pożyczki Korzystny SKOK (bez indywidualnego ubezpieczenia na życie, pożyczka przeznaczona na spłatę zobowiązań w innych instytucjach finansowych) dla członków Kasy – uwzględniający następujące założenia: całkowita kwota pożyczki (kwota do wypłaty) – 40 000 zł, kwota pożyczki wraz z kredytowanymi kosztami 41 257,73 zł; oprocentowanie stałe 10%, całkowity koszt pożyczki 25460,81 zł (w tym: opłata przygotowawcza 20 zł, prowizja 1237,73 zł, odsetki 25 460,81 zł), całkowita kwota do zapłaty 65 460,81 zł. Pożyczka jest rozłożona na 120 miesięcznych rat płatnych 15 dnia miesiąca, w tym 119 rat równych po 545,51 zł i ostatnia rata 545,12 zł. Kalkulacja dokonana na dzień 15.06.2022. Spłata pierwszej raty 15.07.2022.

 
 
Close Menu