POŻYCZKA NA PIT

WARUNKI POŻYCZKI

Pożyczka przeznaczona jest dla wszystkich członków ZSKOK (nowych i dotychczasowych) rozliczających dochody uzyskane w 2022 roku z umowy o pracę bądź renty albo emerytury  na podstawie PIT-11 lub  PIT-40A.

SZCZEGÓŁY

Maksymalna kwota pożyczki: 20 000 zł
Okres kredytowania: do 60 miesięcy
Opłata przygotowawcza: 20 zł
Prowizja: 7%
Oprocentowanie: 13,5%
 
Pożyczka udzielana na okres od 12 do 36 miesięcy oprocentowana jest według stałej stopy procentowej przez cały okres obowiązywania umowy.

 

Pożyczka udzielona na okres od 37 do 60 miesięcy  oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej, a warunki zmiany oprocentowania określa umowa pożyczki.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 17,82%

Przykład reprezentatywny dla Pożyczki na PIT (bez indywidualnego ubezpieczenia na życie) dla członków Kasy – uwzględniający następujące założenia: całkowita kwota pożyczki (kwota do wypłaty) – 15 000 zł, kwota pożyczki wraz z kredytowanymi kosztami 16 070 zł; oprocentowanie stałe 13,5%, całkowity koszt pożyczki 7422,21 zł (w tym: opłata przygotowawcza 20 zł, prowizja 1050 zł, odsetki 6352,21 zł), całkowita kwota do zapłaty 22 422,21 zł.  Pożyczka jest rozłożona na 60 miesięcznych rat płatnych 1 dnia miesiąca, w tym 59 rat równych po 373,65 zł i ostatnia rata 376,86 zł. Kalkulacja dokonana na dzień 1.02.2023. Spłata pierwszej raty 1.03.2023. 

Close Menu